Positieve evolutie consumentenkrediet

In de eerste helft van 2016 kende het consumentenkrediet een positieve evolutie. In totaal werden door de BVK-leden, die samen ongeveer 95% van de markt van het consumentenkrediet vertegenwoordigen, 625.000 consumentenkredieten verstrekt, waarvan 168.000 kredietopeningen (met inbegrip van geoorloofde debetstanden op een rekening) en 457.000 kredieten op afbetaling. Vooral het aantal verstrekte kredieten op afbetaling kende een stijging, met +16% ten opzichte van de 1ste helft van 2015.

Sinds 2014 gaat het totale uitstaande bedrag aan consumentenkredieten van de BVK-leden opnieuw in stijgende lijn. Het bedraagt nu ongeveer 22,6 miljard EUR ten opzichte van 20,3 miljard EUR eind 2013, hetzij 2,3 miljard EUR of 11,4% meer dan eind 2013. Ook in aantal uitstaande kredietovereenkomsten is er sinds kort opnieuw een stijging, volledig toe te schrijven aan een toename van het aantal verrichtingen op afbetaling. Het aantal kredietopeningen gaat al enkele jaren in dalende lijn.

Miljard € VOA1 Wijziging2 KO3 wijziging2 TOTAAL wijziging2
Eind 2012 16,263 3,871 20,134
Eind 2013 16,101 -1,0% 4,209 +8,7% 20,310 +0,9%
Eind 2014 16,379 +1,7% 4,431 +5,3% 20,810 +2,5%
Eind 2015 16,937 +3,4% 4,682 +5,7% 21,619 +3,9%
Juni 2016 18,107 +6,9% 4,511 -3,7% 22,618 +4,6%

Aantal VOA1 wijziging2 KO3 wijziging2 TOTAAL wijziging2
Eind 2012 1.793.708 6.351.023 8.144.731
Eind 2013 1.775.285 -1,0% 6.675.402 +5,1% 8.450.687 +3,8%
Eind 2014 1.789.611 +0,8% 6.466.132 -3,1% 8.255.743 -2,3%
Eind 2015 1.835.169 +2,5% 6.314.810 -2,3% 8.149.979 -1,3%
Juni 2016 1.942.663 +5,9% 6.242.960 -1,1% 8.185.623 +0,4%

  

1 VOA = verrichtingen op afbetaling

2 Wijziging = wijziging ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar

3 KO = kredietopeningen

Voor meer gedetailleerde statistieken, klik hier

Kredietgids