Beroepsvereniging van het Krediet

about

Raad van Bestuur

De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum 10 en maximum 16 leden, gekozen voor een duur van twee jaar door de Statutaire Algemene Vergadering, bij geheime stemming en eenvoudige meerderheid van de stemmen.

Leden van de Raad van Bestuur :

Bart Vervenne

Bart VERVENNE, Voorzitter

BNP PARIBAS FORTIS N.V. / ALPHA CREDIT N.V.

Guy SCHELLINCK

Guy SCHELLINCK, Ondervoorzitter

BEOBANK N.V.

Gérald BOGAERT

Gérald BOGAERT, Ondervoorzitter

EUROPABANK N.V.

Christophe Hamal

Christophe HAMAL, Schatbewaarder

BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.

Leon ISEBAERT

Leon ISEBAERT, Lid van het Bureau

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

 Mia Neyens

Mia NEYENS, Lid van het Bureau

BELFIUS BANK N.V.

 Olivier Hendrick

Ellen SZAPINSZKY, Lid van het Bureau

ING BELGIE N.V.

Stefan Szemiot 

Stefan SZEMIOT, Lid van het Bureau

KBC BANK N.V.

Laurence Courtois

Laurence COURTOIS

PSA FINANCE BELUX N.V.

Inge De Blick

Inge DE BLICK

CRELAN N.V.

Anita De Knop

Anita DE KNOP

ABN AMRO BANK N.V.

Ivan DEMUYNCK

Ivan DEMUYNCK

BPOST BANK N.V.

 Kim De Temmerman

Kim DE TEMMERMAN

ARGENTA SPAARBANK N.V.

Frank Goossens

Frank GOOSSENS

AXA BANK BELGIUM N.V.

 Olivier Kling

Olivier KLING

COFIDIS N.V.

 Aren Vanhoutte

Aren VANHOUTTE

BNP PARIBAS FORTIS N.V.

AG INSURANCE s.a.-n.v.

www.aginsurance.be

ALLIANZ BENELUX s.a.-n.v.

www.allianz.be

ALPHA CREDIT s.a. - n.v.

www.alphacredit.be

ARGENTA SPAARBANK  n.v.

www.argenta.be 

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

www.atradius.com

AXA BANK BELGIUM s.a. - n.v.

www.axa.be 

BANK J.VAN BREDA & Co n.v.             

www.bankvanbreda.be

BANQUE CPH s.c.r.l.

www.cph.be

BANQUE DEGROOF PETERCAM s.a.
BANK DEGROOF PETERCAM n.v.

www.degroofpetercam.com

BANQUE NAGELMACKERS s.a.
BANK NAGELMACKERS n.v.

www.nagelmackers.be

BELFIUS BANK n.v.
BELFIUS BANQUE s.a.

www.belfius.be

BEOBANK s.a. – n.v.

www.beobank.be

BINCKBANK n.v.

www.binck.com

BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM n.v.

www.bmw.be

BNP PARIBAS FORTIS

www.bnpparibasfortis.be

BPOST BANQUE/BANK s.a. – n.v.

www.bpostbank.be 

BUY WAY PERSONAL FINANCE s.a. - n.v.

www.buyway.be

CBC BANQUE s.a.

www.cbc.be

CENTRALE KREDIETVERLENING s.a. - n.v.

www.ckv.be

COFIDIS s.a.

www.cofidis.be

CREAFIN n.v.

www.creafin.be 

CREDIMO n.v.

www.credimo.be

CRELAN s.a. – n.v.

www.crelan.be

DELEN PRIVATE BANK s.a.-n.v.

www.delen.be

DHB BANK n.v.

www.dhbbank.be

ELANTIS s.a.

www.elantis.be

L’ENTR’AIDE FINANCIERE DU TOURNAISIS s.a.

www.entraide-financiere.be

EOS AREMAS BELGIUM s.a. - n.v. (toetredend lid)

www.eos-aremas.be

EUROPABANK n.v.

www.europabank.be

FEDERALE ASSURANCE s.c.
FEDERALE VERZEKERING c.v.

www.federale.be

FIMASER s.a.-n.v.

www.carrefourfinance.be

FONDS DU LOGEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE s.c.r.l.
WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST c.v.b.a.

www.fondsdulogement.be

FONDS DU LOGEMENT WALLON s.c.

www.flw.be

FORD CREDIT BELGIUM b.v.b.a.

www.ford.be

HOIST KREDIT ab (toetredend lid)

www.hoist-group.com

ING BELGIQUE s.a.
ING BELGIE n.v.

www.ing.be

KBC BANK n.v.

www.kbc.be

KEYTRADE BANK s.a. - n.v.

www.keytradebank.be

NN INSURANCE BELGIUM n.v.-s.a.

www.nn.be

MOZZENO s.a.-n.v.

www.mozzeno.com

ONESTO KREDIETMAATSCHAPPIJ n.v.

www.onesto.vlaanderen

PATRONALE LIFE s.a.-n.v.

www.patronale-life.be

PSA FINANCE BELUX s.a.-n.v.

www.psafinance.be

PUILAETCO DEWAAY Private Bankers s.a.-n.v.

www.pldw.be

P&V VERZEKERINGEN c.v.
P&V ASSURANCES s.c.

www.pv.be

RECORD CREDITS s.a.-n.v.

www.recordcredits.be

SAINT-BRICE s.a.

www.3suisses.be

SANTANDER CONSUMER FINANCE BENELUX  B.V.

www.santander.be 

SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL S.A. de droit public

www.swcs.be 

VDK SPAARBANK n.v.

www.vdk.be

VLAAMS WONINGFONDS c.v.b.a.

www.vlaamswoningfonds.be

Statuten aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 januari 1966 en gewijzigd door de Buitengewone Algemene Vergaderingen van 28 januari 1982, 17 november 1988, 25 januari 1990, 26 oktober 1995, 30 januari 1997, 29 januari 1998, 28 januari 1999, 26 februari 2003, 27 januari 2005, 25 januari 2007, 8 december 2010 en op 31 januari 2020 :

 

 

 

Een representatieve en gespecialiseerde gesprekspartner

De BVK is een beroepsvereniging die de sector van het krediet aan particulieren, d.i. het consumentenkrediet en het hypothecaire krediet, vertegenwoordigt. 

Haar 54 leden (op 31 december 2019) maken samen meer dan 95% uit van de Belgische markt van het consumentenkrediet en ongeveer 90% van de Belgische markt van het hypothecair krediet.

De bij de BVK aangesloten financiële instellingen zijn :

 • banken;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • financiële instellingen, waarvan sommige bovendien leasings verstrekken;
 • hypothecaire ondernemingen;
 • kredietverzekeraars;
 • distributieondernemingen of dochterondernemingen van distributieondernemingen die erkend zijn als consumentenkredietverstrekkers;
 • ondernemingen die accreditief- en kredietkaarten uitgeven.

Een ontmoetingspunt van de financiële sector

Dank zij haar openheid en de verscheidenheid aan leden vormt de BVK als vanzelfsprekend een bevoorrecht ontmoetingsplaats voor de Belgische markt van de kredietverlening aan particulieren en haar waarnemers.

Een erkend gesprekspartner

De BVK is een erkend gesprekspartner van de politieke en toezichthoudende overheden, van de andere beroepsverenigingen en -federaties uit de financiële sector, van de consumentenorganisaties en van de media.
Zij zetelt in de Raad voor het Verbruik, in de Commissie voor Verzekeringen, in het Begeleidingscomité van het Fonds ter Bestrijding van Overmatige Schuldenlast en in het Begeleidingscomité bedoeld in de wet van 10 augustus 2001 op de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.
De BVK is lid van Febelfin, de Belgische Federatie van het Financiewezen, de Europese Federatie van Beroepsverenigingen van Kredietinstellingen (EUROFINAS) en de Europese Hypothecaire Federatie (EFH).

Zij is vertegenwoordigd in de Raad van Beheer van de VZW Observatoire du Crédit et de l'Endettement en van de VZW Vlaams Centrum Schuldenlast.

Verdediging van de belangen van de sector, informatie en vorming

Naast de verdediging van de belangen van de beroepssector van het krediet aan particulieren heeft de BVK eveneens een belangrijke informatieve en vormende functie ten aanzien van haar leden. De technische onderlegdheid die haar wordt toegekend is een gevolg van de vrijwillige toespitsing van haar bekwaamheden op een welomschreven doelgebied.

Zij oefent haar informatieve en vormende taak uit op verschillende niveaus :

 • informatie over wettelijke en reglementaire bepalingen die de beroepssector aanbelangen,
 • de werkzaamheden van de technische commissies,
 • de verspreiding van uiterst gedetailleerde statistieken,
 • de organisatie van studiedagen en seminaries gewijd aan concrete problemen.