Beroepsvereniging van het Krediet

Kredieten voor energiebesparende doeleinden op historisch hoog niveau in België

De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), die 95% van de markt van het consumentenkrediet vertegenwoordigt, heeft een analyse gemaakt van de evolutie van het consumentenkrediet in het eerste trimester van 2023.