Beroepsvereniging van het Krediet

Hypothecaire kredietverlening blijft op peil in het tweede trimester van 2022

In het tweede trimester van 2022 werden er bijna 70.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van meer dan 11,5 miljard EUR (exclusief herfinancieringen).