Beroepsvereniging van het Krediet

Ook in eerste trimester van 2022 record aan hypothecaire kredietverlening

In het eerste trimester van 2022 werden er bijna 68.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van meer dan 11 miljard EUR (exclusief herfinancieringen).