Beroepsvereniging van het Krediet

2019 breekt alle records inzake hypothecair krediet

In 2019 werden er bijna 310.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 42 miljard EUR (exclusief herfinancieringen).

Lees meer...